Logo di Dante Oslo-foreningen

ORG. NR. 815116402

Leggi questa pagina in italiano

HomeHomepage

ER DU INTERESSERT I ITALIENSK SPRÅK OG KULTUR?

Società Dante Alighieri er en forening med utspring og base i Roma med formål å fremme italiensk språk og kultur. Formålet speiler den store betydningen italiensk språk og kultur har hatt og har for europeisk kunst, musikk, språk og historie. Den opprinnelige foreningen La Società Dante Alighieri ble grunnlagt i Roma i 1889. "Dantes" hovedsete i Roma sørger for å samordne alle de ulike nasjonale foreningenens aktiviteter. På samme måte som Tyskland har sitt Goethe-Institutt, England sitt British Council, Frankrike Alliance Française, Spania Instituto Cervantes - har Italia sin Dante Alighieri-forening. Dante Alighieri i Norge har foreninger i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Halden og Røst. Vi har italienske såvel som norske medlemmer. I Oslo samarbeider Dante Alighieri med Det italienske kulturinstituttet og Scuola di Italiano.

Som medlem i Dante Oslo-foreningen mottar du et medlemskort og regelmessige invitasjoner til alle våre aktiviteter, deltar du gratis på alle foredragene, har du anledning til å delta på våre middager - til en svært fordelaktig pris, har du mulighet for å invitere kunnskapsrike personer fra universiteter, konservatorier, kulturinstitutter etc. til Norge for å holde foredrag, kan du nyte godt av enkelte medlemsfordeler som tilbys av Dante Alighieri-forbundet sentralt eller av Osloforeningen lokalt. Mer informasjon på: Medlemsfordeler

Det koster ikke mye å være medlem:  kr. 500,- per år. Det gis kr 100,- rabatt til kursdeltakere ved Scuola di italiano i Oslo og til medlemmer av Associazione Giovane Italia. Vil du melde deg inn finner du påmeldingsskjema her.

Ønsker du mer informasjon kontakt oss her.