ORG. NR. 815116402

Leggi questa pagina in italiano

Homepage      

  ER DU INTERESSERT I ITALIENSK SPRÅK OG KULTUR?

Società Dante Alighieri er en forening med utspring og base i Roma med formål å fremme italiensk språk og kultur. Formålet speiler den store betydningen italiensk språk og kultur har hatt og har for europeisk kunst, musikk, språk og historie. Den opprinnelige foreningen La Società Dante Alighieri ble grunnlagt i Roma i 1889. "Dantes" hovedsete i Roma sørger for å samordne alle de ulike nasjonale foreningenens aktiviteter. På samme måte som Tyskland har sitt Goethe-Institutt, England sitt British Council, Frankrike Alliance Française, Spania Instituto Cervantes - har Italia sin Dante Alighieri-forening. Società Dante Alighieri  i Norge har foreninger i Oslo, Trondheim, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Halden og Røst. Vi har italienske såvel som norske medlemmer. I Oslo samarbeider Dante Alighieri med Det italienske kulturinstituttet og Scuola di Italiano
Hovedaktiviteten vår i Oslo er foredrag - som regel på italiensk - om emner som kunst, arkeologi, musikk, historie, skikker, politikk, osv. Foredragsholderne er personer som har inngående kunnskaper om de aktuelle fagområder. Det arrangeres minst seks foredrag hvert år, de fleste finner sted ved Det italienske kulturinstituttet i Oscarsgt. 56 (Frogner).
Etter sammenkomstene får man anledning til å snakke med andre likesinnede - gjerne på italiensk! - mens det serveres forfriskninger.
En gang i året arrangeres en kveld med både foredrag og/eller musikk og middag. Her møter du mange hyggelige folk som er interessert i italiensk kultur.

Som medlem i Dante Oslo-foreningen:


Vil du melde deg inn finner du påmeldingsskjema her.

Ønsker du mer informasjon kontakt oss her