Homepage

EUNIC (The European Union National Institutes for Culture)

The European Union National Institutes for Culture - EUNIC- er et nettverk av nasjonale kulturinstitutter i EUs medlemsstater som arbeider på armlengdes avstand fra de nasjonale myndigheter i de respektive land. Nettverket har 29 medlemmer fra 24 land. 

Siden sommeren 2012 er Società Dante Alighieri et av medlemsinstituttene i EUNIC

Medlemmene samarbeider i såkalte "clusters" i over 150 land og har over 2000 avdelinger med aktiviteter innen kunst, språk, ungdom, utdannelse, vitenskap, interkulturell dialog og utvikling. Medlemmene har tilsammen mer enn 25.000 ansatte og en samlet omsetning på over 2.5 mia Euro.

Mer informasjon om EUNIC og eksisterende clusters ligger på nettstedet www.eunic-online.eu

 EUNIC i Norge/ EUNIC Norway 

EUNIC Norway ble grunnlagt i september 2008 av Frankrike (Centre Culturel Français), Finland (Finsk-norsk kulturinstitutt), Tyskland (Goethe-Institut Norwegen) og Italia (Istituto Italiano di Cultura) på Østerrikes Ambassade i Oslo. Ved utgangen av 2008 hadde EUNIC Norway fått 13 medlemmer. 

EUNIC Norway tar sikte på å skape effektive partnerskap og nettverk mellom EU National Institutes for Culture og kulturseksjonene i EU-landenes ambassader i Norge for å fremme kulturelt mangfold og bedre kulturforståelsen mellom europeiske nasjoner samt å styrke internasjonal dialog og kulturelt samarbeid med Norge.